MAREFSUP BV Klompenmaker 12
5253 RH Nieuwkuijk
The Netherlands
T +31 (0)73 3034120
E info[at]marefsup[dot]com

Koelunits in containers

MAREFSUP kan compleet samengebouwde koelunits in een container toeleveren.

De warmte-wisselaars en de compressor units worden dan zodanig ontworpen dat deze langs de wanden van de container kunnen worden geplaats om een ongehinderde toegang tot de apparatuur te krijgen. Een normaal looppad geeft dan toegang tot de schakelbord ruimte.

In de eerder geleverde koelunits in containers zijn we in staat overal een loophoogte van 2 meter te handhaven. Zeker als het gaat om een Ammoniak installatie in een container is het belangrijk dat men ongehinderd kan lopen en service werkzaamheden kan verrichten zonder obstructies.

Bovendien zijn er allerlei zaken waar men rekening dient te houden als een ammoniak installatie in een container wordt gebouwd zoals; ventilatie, ammoniak detectie, vloeistofdichtheid van de vloer en de veilige elektrische installatie in de container.