MAREFSUP BV Klompenmaker 12
5253 RH Nieuwkuijk
The Netherlands
T +31 (0)73 3034120
E info[at]marefsup[dot]com

Compressor units

MAREFSUP BV levert ook samegestelde compresor units aan hun klanten. Meestal gaat het dan om speciale units werkende met natuurlijke koudemiddel zoals Ammoniak en CO2.

MAREFSUP heeft specialistiche kennis voor het ontwerpen en bouwen van zulke units en bouwt, volgens eigen ontwerp, olie afscheiders met een zeer lage olie uitstoot. In de praktijk is zelfs aangetoond dat de Ammoniak olie afscheiders van MAREFSUP minder olie uitstoten dan 5 ppm.

Aftappen van olie uit ammoniak koelinstallaties wordt daardoor tot het minimum beperkt.

De compressoren kunnen inclusief warmtewisselaars volledig samengebouwd worden tot een complete chiller of pomp unit. Voorafgaande aan de bouw van de unit wordt een compleet 3D ontwerp gemaakt van de unit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.